Belang van ICT-intergratie in het onderwijs

Dat ICT op school belangrijk is, is vanzelfsprekend maar hoe komt dit en waarom is het belangrijk? Dit zijn de vragen die ik zal kort oplossen in deze eerste blog post.

Vanaf het jaar 2000 werd breedbandinternet steeds toegankelijker voor gezinnen. Ook bedrijven maakten er meer en meer gebruik van. We zagen de opkomst van een diensteneconomie en een kennismaatschappij. ICT begon een plaats in de nemen in diverse maatschappelijke sectoren en door de komst van het internet werd een acceleratie van netwerk gebonden diensten en toepassingen merkbaar. Er zijn drie trends te onderscheiden die de toenemende impact van ICT in de samenleving verklaren.

Digitale convergentie van communicatienetwerken, media, inhoud, diensten en apparatuur. Anders gezegd worden media-inhouden afgestemd op de voorkeuren van het individu en is niet meer afhankelijk van tijd of plaats.

Snelle breedbandverbindingen. Volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2016 heeft 81,8% van de huishoudens in België een internetverbinding en 97% een internetbreedbandverbinding.

Stijgende interactiviteit binnen digitale netwerken door o.a. sociaal netwerking. Met de komst van mobiel internet wordt het virtueel en het echte leven verbonden in real-time. Denk maar aan de komst van Pokémon Go.

Vooral sinds de lancering van de iPad en iPhone zien we dat we meer en meer afhankelijk worden van ICT in het dagelijks leven.

Bij het solliciteren wordt er verwacht dat de kandidaat al over basiscompetenties ICT beschikt. Bedrijven gebruiken meer en meer het internet om nieuwe inhoud, diensten en businessmodellen te produceren wat tot een groei van meer werkgelegenheid als gevolg heeft.

In 2007 stelde minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zijn beleidsplan voor ICT in het onderwijs op. Zijn doel is om leerlingen te leren adequaat functioneren in de kennismaatschappij. Hij ziet ICT als een hefboom voor onderwijsvernieuwing en ook als een manier om leerlingen gelijke kansen te geven. De Europese informatiemaatschappij van 2010 of i2010 was de grootste bron van zijn beleidsplan. Het kwam erop neer dat er een 8 sleutelvaardigheden zijn om met ICT om te kunnen gaan:

 • Het gebruik kunnen maken van computers om informatie op te vragen;
 • Kritisch om te gaan met de gevonden informatie;
 • De gevonden informatie op te slaan;
 • Zelf informatie produceren;
 • Informatie presenteren op een overzichtelijk en duidelijk manier;
 • Informatie uit te wisselen met anderen;
 • Via internet kunnen communiceren;
 • Deelnemen aan samenwerkingsnetwerken (bijvoorbeeld Wikipedia, Blogs, Youtube, enz.)

Om de digitale kloof tussen mensen die wel en mensen die niet kunnen omgaan met ICT heeft de Federale Regering in 2005 het Nationaal Actieplan Digitale Inclusie voorgesteld. Hun drie krachtlijnen zijn: sensibiliseren, toegang bieden en opleiden.

In 2012 stelde de Vlaamse Regering de conceptnota Mediawijsheid goed. Dit gaat verder in op wat er besproken werd in het beleidsplan van Frank Vandenbroucke en meer rond de e-cultuur. Deze werd samen opgesteld voor minister van Onderwijs Pascal Smet en Ingrid Lieten de Viceminister-president van de Vlaamse Regering. Hierin wordt benadrukt hoe burgers tegenwoordig een actieve rol hebben want ze zijn zowel consument en producent of kortweg ‘prosumer’.

De mediawijsheid gaat verder in op de competentieontwikkeling die Frank Vandenbroucke benadrukt in zijn beleidsplan en ook de gelijke kansen. Bovendien wil de ICT-beleid zorgen voor een veilige en verantwoorden mediaomgeving die gestroomlijnd en onderling afgestemd is.

ICT en onderwijs

Het is niet omdat je ICT in de klas inzet dat het leren automatisch verbetert. ICT moet op een doordachte en weloverwogen manier ingezet worden tijdens de lessen om echt nuttig te zijn. Het is dus aan de leerkracht om het gebruik van ICT te integreren op een didactisch verantwoorde manier.

ICT in het onderwijs kan ook als werkinstrument gebruikt worden voor leerlingen met onder andere leerstoornissen. Tegenwoordig bestaat software voor leerlingen met dyslexie. Voor leerlingen die langdurig ziek zijn is flexibel onderwijs handiger dit wil zeggen dat het leren los staat van tijd en ruimte. Door gebruik te maken van toepassingen zoals Smartschool en Toledo kunnen langdurig ziekte leerlingen de lessen volgen en moeten ze minder inhalen wanneer ze terug zijn. Dit heeft dan ook gevolg dat onderwijs steeds meer en meer op maat is en is er nu e-learning en afstandsonderwijs. In de hogeschool VIVES zijn er 30 bacheloropleidingen op afstand en zijn er zowat 2000 studenten ingeschreven.

Voor leerlingen die nood hebben aan ondersteuning aan remediering kan een leerkracht extra oefeningen online beschikbaar stellen en meevolgen wat ze doen. Ze kunnen ook herhalingsopdrachten geven of een voortaak tegen de volgende les om zo de leerlingen die het nodig hebben nog beter te ondersteunen. Zo krijgen leerlingen gelijke kansen om te participeren tijdens te les en zal hun motivatie stijgen. In het algemeen kijken jongeren ernaar uit om ICT te gebruiken tijdens de les.

Om nog even op te sommen zijn de belangrijkste reden om ICT toe te passen het volgende:

 • Flexibiliteit;
 • Als werkinstrument;
 • Als compensatie midden bij functiebeperkingen;
 • Het zorgt voor variatie en motivatie met als gevolg dat de leerprestaties zullen verbeteren;
 • Het kan als midden voor differentiële en remediering worden gebruikt;
 • Het sluit aan bij een leerling-gecentreerd leerproces;
 • En het is een katalysator voor onderwijsvernieuwing.

Een verder gevolg van het internet is de taal; 55% van de inhoud op het internet is in het Engels terwijl slechts 27% van de gebruikers Engels als moedertaal heeft. Het is dus belangrijk om leerlingen Engels te leren zodat ze de informatie dat ze vinden kunnen verstaan en hanteren. Vreemde talen spelen een belangrijk rol op het internet.

Als leerkracht moeten we bewust zijn dat er nadelen zijn van ICT. Cyberpesten, databeveiliging en privacy zijn zaken dat we bewust van moeten zijn en onze leerlingen moeten we leren daarmee omgaan.

ICT heeft een significante plaats in onze maatschappij en daarom moeten we zorgen dat leerlingen voorbereid zijn om als waardig burger toe te treden in deze kennismaatschappij.

Meer informatie rond het onderwijsbeleidsplan vind je terug op: http://www.ond.vlaanderen.be/ict/beleid/

Bronnen:

Devos, F. (2016, mei 31). VIVES biedt aan studenten afstandsonderwijs ook examens op afstand aan. Opgehaald van Vives.be: https://www.vives.be/nieuws/vives-biedt-aan-studenten-afstandsonderwijs-ook-examens-op-afstand-aan

Wikimedia Foundation (n.d.). Global Internet usage. Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage

Fleerackers, T. (n.d.). Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird’s eye on the evolution and definition. Opgehaald van Flat World Business: https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/ 

FOD Economie (n.d). ICT in cijfers. Opgehaald van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/ICT_in_cijfers/

Onderwijs Vlaanderen (n.d.). Het ICT-beleid van Onderwijs en Vorming. Opgehaald van ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/ict/beleid/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s